Wenling Kaijun shoes co.,Ltd

凯骏鞋业

浙江温岭凯骏鞋业有限公司 广交会展位11.1M17
    电话
    +86-0576-86632817

电话: +86-0576-86632817
传真: +86-0576-86685937
手机: +86-15825629809
邮箱: celia@kaijunshoes.com
QQ: 746285211

联系我们

当前位置:首页 > 联系我们
  我的公司名字

地址: Xinxing road Guzhen Zhongshan Guangdong China

电话:  0086-xxxxxxxxxxx
传真: 0086-xxxxxxxxxx

Email: xxxxxx@xxxx.com
            xxxxxx@xxxx.com
            xxxxxx@xxxx.com